I62B8777.JPG I62B8584.JPG

To-Go Mug

42.00
Pitcher I62B8395.JPG

Pitcher

85.00
Petite Pitcher I62B6730.jpg

Petite Pitcher

28.00
Ramen Bowl I62B4553.jpg

Ramen Bowl

45.00
Jar I62B6768.jpg

Jar

55.00
Fireside Candle I62B7029.jpg

Fireside Candle

from 42.00
Saffron & Tobacco Candle I62B6482.jpg

Saffron & Tobacco Candle

from 42.00
White Pine Candle I62B6469.jpg

White Pine Candle

from 42.00
Juniper & Lavender Candle I62B8867.JPG

Juniper & Lavender Candle

from 42.00
Ginger, Coconut & Amber Candle I62B8843.JPG

Ginger, Coconut & Amber Candle

from 42.00
Cedar & Amber Candle I62B5150.jpg

Cedar & Amber Candle

from 42.00
Nesting Bowls; Charcoal I62B6993.jpg

Nesting Bowls; Charcoal

from 42.00
Nesting Bowls; White Gloss I62B8015.JPG

Nesting Bowls; White Gloss

from 42.00
I62B8909.JPG I62B5470.jpg

Nesting Bowls; Gray Gloss

from 42.00
I62B8954.JPG Stacking-Dinnerware-Charcoal.gif

Charcoal Dinnerplate

52.00
Sandstone & Charcoal Low Salad Bowl I62B6205.jpg

Sandstone & Charcoal Low Salad Bowl

42.00
Charcoal Soup Bowl Stacking-Charcoal-Soup-Bowls.gif

Charcoal Soup Bowl

38.00
Charcoal Sandstone Mug I62B5809.jpg

Charcoal Sandstone Mug

38.00
I62B6461.jpg I62B6416.jpg

Foraged Napkin Ring- Charcoal

from 10.00
Sandstone & White Speckle Dinner Plate Stacking-White-Dinnerware.gif

Sandstone & White Speckle Dinner Plate

52.00
Sandstone & White Speckle Low Salad Bowl Stacking-White-Salad-Bowls.gif

Sandstone & White Speckle Low Salad Bowl

42.00
White Speckle Soup Bowl Stacking-White-Soup-Bowls.gif

White Speckle Soup Bowl

38.00
Sandstone Mug I62B6213.jpg

Sandstone Mug

38.00
Foraged Napkin Ring- White Speckle I62B6424.jpg

Foraged Napkin Ring- White Speckle

from 10.00
Marbled Sandstone Mug Mug-Tree.gif

Marbled Sandstone Mug

42.00
I62B4506.jpg I62B6326.jpg

Spice Bowls

25.00
I62B6195.jpg 448783-23754-l-67123YQu4Yzy.jpg

Family Style Platter

125.00
Half-Moon Ring I62B5055.jpg

Half-Moon Ring

72.00
Oval Ring I62B4352.jpg

Oval Ring

72.00
Raku Pillar Earrings I62B8983.JPG

Raku Pillar Earrings

56.00
Charcoal Pillar Earrings I62B4536.jpg

Charcoal Pillar Earrings

56.00
Raku Stone Earrings I62B5322.jpg

Raku Stone Earrings

56.00
Charcoal Stone Earrings I62B8998.JPG

Charcoal Stone Earrings

56.00
Half Moon Earrings I62B5642.jpg

Half Moon Earrings

58.00
I62B6387.jpg I62B3300.jpg

Hanging Raku Cone Planter (Large)

125.00
I62B3295.jpg I62B6390.jpg

Hanging Raku Cone Planter (Medium)

87.00
I62B8744.JPG I62B5791.jpg

Large Tapered Planter

210.00
I62B8749.JPG I62B5844.jpg

Ancient Greek Vase

168.00
I62B8752.JPG I62B8753.JPG

Square Handle Vase

165.00
Large Planter

Large Planter

210.00
I62B5824.jpg I62B5823.jpg

Looped Greek Vase

168.00